Psycholog

Mgr. Országová
(Výchovný poradce)
Mgr. Tomicová
(Školní metodik prevence)
Mgr. Noga
(Školní psycholog)
Mgr. Adámková
(Výchovný poradce, kariérový poradce)

Základní škola  a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná

Školní psycholog:         Mgr. Michal Noga

Pracovna školního psychologa se nachází ve 2. patře. Návštěvy jsou možné v uvedených konzultačních hodinách nebo po domluvě na mobilu: 731 130 724.

Školní psycholog zahájil svou činnost na škole v lednu 2007. Nabízí svou pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům i členům pedagogického sboru. Ačkoli je psycholog zaměstnancem školy, není učitel a má možnost poskytnout dětem, rodičům i učitelům nezaujatý, objektivní pohled.

Mezi konkrétní situace, kdy je vhodné obrátit se na školního psychologa patří:

 • vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním
 • výukové problémy – potíže s osvojením čtení, psaní, počítání apod.
 • výchovné obtíže – problematika závislostí, záškoláctví apod.
 • řešení vztahových problémů ve třídě
 • řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních)
 • pomoc při profesní orientaci
 • asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní prostředí
 • spolupráce ne preventivních programech (drogy, sociálně patologické chování, sexuální výchova apod.).

Umístění prostor pro poskytování poradenských služeb v budově školy

 • školní psycholog disponuje samostatnou vybavenou místností ve 2. patře hlavní školní budovy
 • metodik prevence patologických jevů a výchovný poradce je k dispozici rodičům i žákům ve velké sborovně školy, která je umístěna  v 1. patře hlavní školní budovy
 • při jednání důvěrnějšího charakteru využívají místnost k tomu určenou v 1. patře hlavní školní budovy

Komentáře jsou uzavřeny.