Ekohlídka

Od října opět pracuje na naší škole EKOHLÍDKA!!!!

1. schůzka se koná ve středu 10.10.2018 v 7,15 v přírodovědné učebně.

Schůzky budou probíhat pravidelně 1x 14 dní.

Náplň práce:

  • dohled nad dodržováním zásad nakládání s recyklovatelným odpadem
  • plnění úkolů v projektu Recyklohraní
  • péče o zeleň ve škole a na školním pozemku
  • spolupráce při organizování projektů, konferencí, soutěží

 Noví aktivní členové jsou vítáni!!!!

Komentáře jsou uzavřeny.