Žákovská knihovna

Žákovská knihovna se nachází v 2. patře hlavní budovy a nabízí žákům bohatý knižní fond obsahující beletrii i odbornou literaturu.
Žáci se zde, kromě půjčování knih, mohou věnovat relaxaci nebo hraní deskových společenských her.
Místnost rovněž slouží k realizaci čtenářských lekcí, recitačních přehlídek či setkávání v rámci besed.

Správkyně žákovské knihovny:                              Mgr. Michaela Tomicová

Provozní doba:

 1. stupeň             pondělí                9,40 – 10,00     
 2. stupeň             čtvrtek                 9,40 – 10,00                         

Vnitřní řád žákovské knihovny:

 1. Žák si může zapůjčit knihu na dobu maximálně jednoho měsíce (encyklopedie se nezapůjčují).
 2. Po vypršení měsíční lhůty, žák zaplatí pokutu 10,- Kč za každý započatý týden.
 3. Množství zapůjčených knih pro jednoho žáka se omezuje na počet 2 ks.
 4. Žák svým podpisem při zapůjčení knihy stvrzuje, že byl seznámen s podmínkami provozu školní knihovny a jejím řádem.
 5. Při zničení či ztrátě knihy je žák povinen uhradit odpovídající finanční částku:
 • knihy zakoupené před rokem 2006 …………….150,- Kč
 • knihy zakoupené po roce 2006  …………………podle kupní ceny
 1. Žáci vstupují do učebny pouze v doprovodu učitele.
 2. Vyučující kontroluje stav učebny, popř. hlásí školnici nebo vedení školy nedostatky.
 3. S technikou je dovoleno manipulovat pouze učitelům.
 4. Před odchodem z učebny vyučující kontroluje pořádek a čistotu, umytí tabule, vypnutí techniky.
 5. Po odchodu je nutno učebnu uzamknout.

Plán na školní rok 2023/2024

Závěrečná zpráva za školní rok 2022/2023

 

Komentáře jsou uzavřeny.