Elektronická žákovská knížka (EŽK)

Vážení zákonní zástupci a žáci a žákyně,

od 1. 9. 2019 začneme používat ve škole elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.

Přihlásit se lze prostřednictvím internetu buď z webových stránek školy anebo zadáním adresy http://bakalari.zsbenesovka.cz.

Pro vstup je třeba mít uživatelské jméno a heslo, které Vám bude předáno na první třídní schůzce v září 2019.

 

  1. Každý žák/žákyně i zákonný zástupce bude mít uživatelské jméno a heslo. Uložte si ho, bude sloužit ke vstupu do systému i pro další roky. Heslo si uživatel nemůže změnit sám.
  2. Učitelé budou zapisovat známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v EŽK nejdéle do týdne po jejím udělení.
  3. Žáci/žákyně budou mít nově Omluvný list v papírové podobě, který bude primárně sloužit k omlouvání absence ve výuce. Ke komunikaci se zákonnými zástupci třídní učitel zvolí vhodnou formu – sdělníčky či elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailů.

 

DŮLEŽITÉ !!!

 

Veškeré další informace, přístupová hesla a případné dotazy budou sdeleny na třídních schůzkách dne 24. září 2019.

Komentáře jsou uzavřeny.